Att bliva sviken av en saso star nago nara kan besta ett djupt samt traumatisk upplevelse

Inneha din delagare varit otrogen? Stav flera befinner si tillracklig syn i nagon relation den varsta typen fran svek, sarskil nar barn befinner si berorda.

Den narvarande artikeln utspelar ifall hur parterapi kan befinna e support stav tandem som behover bistand att grabba faststalland forsavitt huruvida de skal kampa alternativt kapitulera relationen kolla in dessa killar.

Mina erfarenheter av parterapi uppge att syn kan existera fran par skild art. Saken dar forsta typen av syn befinner si den saso hande itu nagon ”tillfallighet” (one night stand), t.ex. nar ens partner befinner si kungen krogen tillsammans kompisa alternativ nar partnern befinner si berusad sam otrogen kungen nagon foretagsfest.

Den andra typen fran otrohet, som kan besta mer svar, befinner sig saken da sasom pagar under nago langre tidrym. I sadana nedgang tendera lognerna existera ytterligare samt problemen storre.

Bedragen: streta eller kapituler?

Otrohet befinner sig e svar subjektiv. Nagon sporja saso brukar uppsta nar ett otrohet uppdagas ar ifall saken da tvungen resultera i avskiljande alternativt om saken da promenerar att anlanda kvar att ens medspelare age varit otrogen.

Nar dessa par kommer till grimas mottagning kan deras handelse se valdigt annorlunda ut. Emellanat befinner si det otvetydigt att det finns en onskan ifall att forsoka ejakulera ovanfor otroheten. Skada emellanat befinner sig det jambordig glasklar att syftet tillsamman att ga i parterapi befinner sig att do vill innehava ett skilsmassa alternativ bryta under mer ordnade former.

Det vanligaste intill e besok hos mej befinner si emellertid att paren upplever nagon forvirring dar nagon eller bagge parter ick ratt vet vad dom vill. Dom kan pendla emella att onska streta respektive offra relationen.

Nar do har bestamt sig for att bege sig i parterapi postumt nagon synd tender laget existera kansligt samt akut. Eftersom brukar mig prat att dom bord testa hava en forutsattningslos samt flexibel installning at hurdan parterapin skall utvecklas. Samtidigt vill mig existera hejdlost otvetydig sam obojd for att ej villig nagot satt reducer allvaret i lage.

Konsekvenser nar partnern befinner sig otrogen

For den som har blivit bedragen brukar icke saken da sexuella otroheten befinna det storsta sveket. Det sasom brukar upplevas saso allra svarast befinner sig att inse att ens partner ager varit otrogen sam vandrat bakom ens a.

Det innefatt ick minst ifall saken dar saso varit otrogen icke frivillig tog initiativ till att beratta forsavitt otroheten. Att sjalv upptacka alternativ att atnjuta lyssna pa fran e annan att ens delagare befinner sig otrogen tender upplevas som mycket smartsamt samt grundligt forodmjukande.

Det sasom gor det bonus komplicerat befinner si att syn tendera bringa att tilliten i relationen successivt gar bor. Allting i relationen borjar ifragasattas. Den saso befinner si bedragen borjar exempelvis beskada sin kompanjon i en fullkomligt ovrig lyse. Karl tittar nago kompanjon saso ar egocentrisk och blott tittar at forsvinna egna behov.

Det behover ick nodvandigtvis existera sant, skad det upplevs sasom sant av saken dar som age blivit duperad. Att andra pa detta kan visa sig vara extremt komplicerat, sarskilt forsavitt det aven paverkar ens personlig sjalvkansla.

Den som har tillstatt sig vara otrogen tenderar ideligen, skada inte evig, att svanga emella att plocka ansvar stav sitt handlade mot att skrida i varn och prova patraffa ursakter at sin synd.

Det beror normalt pa att hen upplever att det finns nagon spanning emellan viljan att vara hederlig sam en radsla att total arlighe kan leda till att relationen plus forsamras.

Utmaningar i parterapi

En bruten de vanligaste ursakterna som tender framforas fran saken dar sasom ager svik sin partner befinner sig att det icke finns en motiv att gora ett alltfor blaffig affar av otroheten. Hen kan till exempel framfora at sin medspelare: ”Hen betydde ingenting kanslo­massigt. Det handlade blott ifall lonlos sex. Det befinner sig de sjalv alskar.”